MARRKO CORE

Odstředivou silou
k posílení celého těla
MARRKO NA ČT1
Jak to celé funguje a co na MARRKO CORE říká Petr Jákl
v reportáži pořadu Gejzír České Televize.
CO JE MARRKO CORE?
MARRKO CORE je rehabilitačně cvičební systém, který je primárně zaměřen na aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře. Aktivací jednotlivých stabilizačních řetězců a jejich propojováním se efektivně posilují, ale zároveň i protahují, jak vnitřní, tak vnější svaly trupu, odstraňují se dysbalance,
rozvíjí stabilita, koordinace a dynamika pohybu. U lidí s bolestmi bederní, hrudní nebo krční páteře dochází při pravidelném cvičení ke zmírnění nebo úplnému odstranění bolesti zad, k obnovení hybnosti a pružnosti páteře.

Jak MARRKO CORE funguje

Principem je působení odstředivé síly závaží během cvičení, která vyvádí těžiště těla z jeho osové pozice (z rovnováhy). Mozek pak tělo automaticky směřuje k návratu zpět do stabilní pozice, čímž vytváří protitah vůči odstředivé síle a neustále aktivuje stabilizační systém páteře. Výsledkem je posílení a protažení svalů celého těla,
zvláště pak těch skupin svalů, které nejvíce trpí dnešním životním stylem, jako je nedostatečný pohyb, sedavé zaměstnání, stres, atd. Pravidelným cvičením se vytváří pomyslný korzet chránící samotnou páteř, který je potřebný pro optimální pohyb ostatních částí těla.
VÍCE INFORMACÍ
MÉNĚ INFORMACÍ
VYUŽITÍ MARRKO CORE
Rekonvalescence
Řešení funkčních, poúrazových či pooperačních zdravotních obtíží pohybového aparátu.
Kompenzační cvičení
Kompenzační cvičení pro jednostranné zatížení, jak sportovní, tak i běžného každodenního života.
Zdravý životní styl
Zlepšování tělesné kondice, trénink správné aktivace a koordinace svalů těla - důraz na aktivaci svalů trupu.
Výkon na maximum
U sportu je rozvoj stability a rotace trupu základem pro dynamické pohyby a posturální kontrolu.
Pro koho je MARRKO CORE určeno
Sportovci a sportovní profesionálové

Stabilizační systém, zejména svaly středu těla, hrají klíčovou roli při poskytování pevného základu pro dynamické pohyby, přenášení sil mezi horní a dolní částí těla a udržování posturální kontroly. Tento trénink se zaměřuje na rozvoj stability trupu, vyrovnání páteře, svalové kontroly s cílem optimalizovat efektivitu pohybu a maximalizovat atletický potenciál.

Pomáhá také snižovat riziko zranění souvisejících se sportem, zejména při činnostech, které zahrnují opakované pohyby nebo velký tlak na páteř.

Výborný vliv má MARRKO CORE také na formování postavy a štíhlý pas. Při cvičení se do stabilizace trupu zapojují svalové skupiny celého těla, tudíž spalování kalorii je mnohem vyšší než při izolovaných cvicích. MARRKO je expert i na štíhlý pas. Cvičební systém obsahuje cviky, které jsou zaměřeny právě na rozvoj rotačního pohybu trupu. Rotátory trupu mají tu vlastnost, že cvičením protahují (napřimují) trup, proto dochází k efektu štíhlého pasu. MARRKO je tedy ideálním nástrojem pro docílení útlého a sexy pasu.

Rehabilitační pacienti

Jedinci, kteří se zotavují po úrazech páteře, výhřezu ploténky, muskuloskeletálních onemocněních (onemocnění související s prací, dlouhé sezení nebo stání ve stejné poloze, opakující se pohyby, atd.) I u těchto lidí je rehabilitace svalů stabilizačního systému páteře velice důležitá při odstraňování posturální nerovnováhy, obnovení hybnosti a pružnosti páteře

Jedinci s chronickou bolestí zad

Lidé trpící chronickou bolestí dolní části zad, krční nebo bederní páteře, by měly zařadit tento druh cvičení, zaměřeného na stabilizační systém páteře. Posílení a protažení svalstva trupu může zmírnit, a nebo úplně odstranit, chronickou bolest zad, zlepšit podporu páteře a funkční pohyb.

Jedinci se sedavým životním stylem

Lidé se sedavým životním stylem, jako jsou ti, kteří tráví delší dobu sezením nebo mají práci u stolu, mohou zaznamenat oslabené svaly trupu a posturální nerovnováhu. Posílení a protažení svalů stabilizačního systému páteře působí proti negativním účinkům dlouhodobého sezení a podporuje lepší zdraví páteře.

Starší lidé

Stárnutím dochází v páteři k přirozeným degenerativním změnám, které vedou ke snížení svalové síly, stability a celkové pohyblivosti. Starší lidé mohou využít cvičení stabilizačního systému páteře pro udržení pohyblivosti, zlepšení rovnováhy a snížení rizika pádů a souvisejících zranění.

Jedinci, kteří nadměrně namáhají páteř

Jedinci, kteří se věnují fyzicky náročným činnostem nebo práci, která výrazně zatěžuje páteř, jako je zvedání těžkých břemen, opakované ohýbání nebo otáčení, by měli mít především adekvátní odpočinek a spíše než posílit, potřebují unavené svalstvo protáhnout a odstranit případné dysbalance. I zde je Marrko neocenitelným pomocníkem, pomáhá udržovat svalstvo trupu v dobré kondici i při těchto činnostech, snižuje riziko zranění, udržuje páteř pružnou a hybnou.

Je důležité si uvědomit, že zatímco posilování stabilizačního systému páteře je prospěšné pro tyto skupiny, může být přínosné i pro jedince všech věkových kategorií a úrovní aktivity. Posílení svalstva trupu pomáhá udržovat integritu páteře, zlepšuje držení těla, celkovou kvalitu pohybu a života.

Informační ikona

Je důležité si uvědomit, že zatímco posilování stabilizačního systému páteře je prospěšné pro tyto skupiny, může být přínosné i pro jedince všech věkových kategorií a úrovní aktivity. Posílení svalstva trupu pomáhá udržovat integritu páteře, zlepšuje držení těla, celkovou kvalitu pohybu a života.

TECHNOLOGIE

Precizní evropská výroba z nejlepších materiálů.
Osazené komponenty od renomovaných firem.
Pečlivě ručně sestaveno.

Technologie MARRKO CORE
Rehabilitace s MARRKO CORE

Jedním z nejčastějších důvodů bolestí pohybového aparátu současné civilizace je ochablé svalstvo trupu – hlubokého stabilizačního systému, svalové dysbalance a nedostatek různorodého pohybu.

MARRKO CORE je cvičebně rehabilitační systém, který dokáže efektivně zapojovat stabilizační systém trupu. K tomu využívá odstředivé síly závaží stejnojmenné cvičební pomůcky, která tělo vyvádí z osové pozice a aktivuje tak stabilizační svalové řetězce. Tím přispívá k odstraňování výše zmiňovaných problémů.

Díky efektivnímu zapojení stabilizačních komponent je, pod dozorem fyzioterapeuta, vhodný i pro rehabilitující pacienty, kteří se zotavují po úrazech páteře, výhřezu ploténky, muskuloskeletálních onemocněních, atd., většinou v druhé polovině rekonvalescenčního období.

U lidí trpících chronickou bolestí dolní části zad, krční nebo bederní páteře, se tento druh cvičení velice osvědčil. Pět osob spadajících do této skupiny se zúčastnilo výzkumu, ve kterém se jejich posun v posílení středu těla jednoznačně projevil.

Pokračování textu je výtahem z bakalářské práce Bc. Daniely Hajné - Možnosti ovlivnění postury pomocí systému Marrko Core

Práce k nahlédnutí zde: Bakalářská práce - Daniela Hajná

Dle výsledků bylo prokázáno, že během dvouměsíčního cvičení s pomůckou došlo k posílení svalů hlubokého stabilizačního systému páteře, které mělo vliv na postavení pánve u dvou probandů, kdy se dříve anteverzní postavení pánve přibttlížilo neutrálnímu.

Ve čtyřech případech došlo ke zmenšení bederní lordózy. K pozitivní změně došlo v oblasti ramenních kloubů, lopatek a postavení hlavy. Výsledky ukazují, že cvičení mělo u probandů pozitivní vliv na držení těla.

Posílením hlubokého stabilizačního systému páteře se nejen zlepšilo držení těla, ale také se eliminovaly bolesti zad. Po krátké době cvičení bylo posíleno svalstvo trupu a bolestivost odezněla. Zároveň si všichni účastníci začali uvědomovat zapojení hlubokých stabilizátorů i během běžných denních činností.

Účastníci výzkumu cvičili s MARRKO CORE 5-7 dní v týdnu, 8-10 minut denně, po dobu dvou měsíců!

bakalářská práce - Bc. Daniela Hajná / UK ftvs 2019

Informační ikona

Cvičební systém je tedy vhodný pro všechny, kteří chtějí mít pevný střed těla. Nemusí se jednat pouze o osoby, které trpí bolestmi zad, ale také o širokou veřejnost, ať už z preventivních nebo rehabilitačních důvodů. Posílení a protažení svalstva trupu může zmírnit, nebo úplně odstranit, chronickou bolest zad, zlepšit podporu páteře a funkční pohyb.

Proč je tedy zlepšení stability a síly svalů 
v oblasti trupu tak důležité?
Slouží jako základ pro celé tělo, poskytuje stabilitu, rovnováhu, podporu při každodenních činnostech, 
snižuje riziko zranění, udržuje páteř pružnou a hybnou.
Význam stabilizace trupu
Zotavení a prevence zranění

Silný základ pomáhá při hojení a předchází dalšímu zranění tím, že zlepšuje tělesnou mechaniku a držení těla.

Zvýšená efektivita pohybu

Stabilita trupu optimalizuje koordinaci pohybu, usnadňuje každodenní úkoly a snižuje námahu ostatních částí těla.

Zvládání bolesti

Vylepšená podpora středu těla zmírňuje bolesti dolní části zad a rovnoměrně rozkládá zátěž během pohybů.

Funkční nezávislost

Stabilní jádro, neboli core, je nezbytné pro provádění každodenních činností a znovuzískání nezávislosti po zranění.

Prevence bolesti zad

Nezapomeňme, že je vždy lepší cvičit preventivně, než za účelem odstranění již existující bolesti zad.

Informační ikona

Stabilizace trupu je klíčovým aspektem lidského pohybu, zdraví a výkonnosti. Silné a stabilní jádro poskytuje pevný základ pro funkční činnosti, snižuje riziko zranění, zlepšuje držení těla a zvyšuje sportovní výkon. Zařazení cvičebního systému MARRKO CORE zaměřeného na svaly středu těla může pomoci rozvíjet a udržovat stabilizaci trupu, což vede ke zlepšení celkové pohody a kvality života. Ať už jste sportovec, fitness nadšenec nebo prostě jen usilujete o zdravější životní styl, investování času a úsilí do posílení svalstva trupu se vám nepochybně mnohonásobně vrátí.

TESTOVÁNÍ

Testování vlivu MARRKO CORE na zdraví a fyzický rozvoj

MARRKO CORE bylo testováno v laboratoři biomechaniky na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Dosavadní testy ukazují prokazatelný vliv na posílení svalstva trupu (core).

Diplomová práce vypracovaná na náčiní MARRKO CORE (biomechanická případová studie)
Analýza posturálních reakcí při cvičení se zátěží horních končetin odstředivou silou
AUTOR: Dudová Daniela

 

PŘÍKLADY SPORTŮ, VE KTERÝCH JE MARRKO CORE PŘÍNOSEM
Obrázek 1
Box Rotace a stabilita středu těla jsou základy techniky ve všech bojových sportech včetně boxu. Silné a dynamické jádro umožňuje boxerovi generovat sílu, rychlost, přesnost v úderech a zároveň zlepšuje jeho obranné schopnosti a celkový výkon v ringu. Stabilita a zvládnutí rotace trupu jsou zásadní pro každého boxera, který chce vyniknout ve sportu a dosáhnout úspěchu na nejvyšší úrovni.
Obrázek 2
Golf Stabilita a rotace trupu jsou základními aspekty úspěšného golfového švihu. Rozvojem stabilní spodní části těla a zvládnutím efektivní rotace golfisté dosahují větší síly, přesnosti a konzistentnosti úderů, což vede ke zlepšení celkového výkonu na golfovém hřišti. Tyto vlastnosti navíc přispívají k prevenci zranění a adaptabilitě, což z nich činí základní součást dovedností všestranného golfisty.
Obrázek 3
Baseball Rotace trupu je zásadní pro generování síly při baseballovém švihu u pálkaře. U nadhazovače zase rychlost a přesnost odhozu, aby dokázal protihráče na pálce vyřadit. To samé platí i o hráčích v poli. Přesnost, dynamika a síla pohybu jsou základem k úspěchu, nejen v baseballu.
Obrázek 3
Gymnastika Stabilita trupu má v gymnastice prvořadý význam, který ovlivňuje každý pohyb, který sportovec udělá. Rozvíjením stability prostřednictvím cíleného tréninku a cvičení sportovci zvýší svůj výkon, sníží riziko zranění a získávají tak konkurenční výhodu
Obrázek 3
Lezení Stabilita a rovnováha jsou kritickými složkami při lezení, protože přímo ovlivňují bezpečnost, techniku a celkový výkon lezce. Společně s psychikou tak dokáží posouvat své limity bezpečným a kontrolovaným způsobem.
Obrázek 3
Akrobacie Stabilní a silný trup je nezbytný pro generování síly a udržení správného postavení těla. Zvyšuje výkon, snižuje riziko zranění a optimalizuje pohybové vzorce.
sport s marrko core

Silné svalstvo trupu je ve sportu středobodem všeho. Stabilizační systém, zejména svaly středu těla, hrají klíčovou roli při poskytování pevného základu pro dynamické pohyby, přenášení sil mezi horní a dolní částí těla a udržování posturální kontroly.

Trénink s MARRKO CORE se zaměřuje na rozvoj stability trupu, vyrovnání páteře, svalové kontroly s cílem optimalizovat efektivitu pohybu a maximalizovat atletický potenciál.

Pomáhá také snižovat riziko zranění souvisejících se sportem, zejména při činnostech, které zahrnují opakované pohyby nebo velkou zátěž pro páteř.

Stabilizace trupu

Silné svalstvo trupu je ve sportu středobodem všeho. Stabilizační systém, zejména svaly středu těla, hrají klíčovou roli při poskytování pevného základu pro dynamické pohyby, přenášení sil mezi horní a dolní částí těla a udržování posturální kontroly. Trénink s MARRKO CORE se zaměřuje na rozvoj stability trupu, vyrovnání páteře, svalové kontroly s cílem optimalizovat efektivitu pohybu a maximalizovat atletický potenciál. Pomáhá také snižovat riziko zranění souvisejících se sportem, zejména při činnostech, které zahrnují opakované pohyby nebo velkou zátěž pro páteř.

VÍCE INFORMACÍ

Rotace trupu ve sportu

Rotace trupu a kyčlí, je klíčovým pohybem v různých sportovních a atletických aktivitách. Tento pohyb hraje zásadní roli při zvyšování výkonu, generování síly a prevenci zranění....

VÍCE INFORMACÍ

Dysbalance ve sportu

Svalová nerovnováha ve sportu označuje nerovnoměrný rozvoj nebo sílu svalů kolem kloubu, nebo v rámci určité svalové skupiny. Tyto nerovnováhy mohou nastat z různých důvodů, jako...

VÍCE INFORMACÍ

Formování postavy

Velký přínos má MARRKO CORE také při formování postavy a štíhlého pasu. Při cvičení se do stabilizace trupu zapojují svalové skupiny celého těla, spalování kalorii je proto mnohem vyšší než u obvyklých cvičení zaměřených pouze na jednu oblast těla.

VÍCE INFORMACÍ
Informační ikona

Stabilizace trupu je základním aspektem sportovního výkonu, který by neměl být přehlížen.

Stabilní jádro posiluje schopnost sportovce generovat sílu, efektivně přenášet síly a udržovat správné vyrovnání těla během dynamických pohybů. Kromě toho hraje zásadní roli v prevenci zranění tím, že snižuje riziko zranění z nadměrného používání a namáhání zranitelných tělesných struktur. Prostřednictvím funkčního tréninku a personalizovaných cvičebních programů mohou sportovci odemknout potenciál svého jádra a zvýšit svůj výkon ve zvolených sportech. Jak se říká, „silné jádro vede k silnému výkonu“.

CESTA K MARRKO CORE

PŘÍBĚH

Jmenuji se Martin Kofroň a vymyslel jsem rehabilitační a fitness systém MARRKO CORE. Vše odstartoval sled událostí v roce 2012, kdy jsem, jakožto příslušník 43. výsadkového praporu, odletěl plnit operační úkoly na misi do Afghánistánu, kde jsem si přivodil úraz páteře. Po příletu domů se stav stále zhoršoval, páteř měla bolestivou a omezenou hybnost, po čase se přidalo i brnění nohou. Poprvé se mi ulevilo až po 14 dnech každodenních hodinových rehabilitací v rehabilitačním centru, ale bolest přesto úplně neustoupila.

Doma jsem si přestavěl posilovnu na takové malé výzkumné centrum, kde jsem se různě vyvěšoval a cvičil v úlevových polohách. Jednoho dne jsem sundával šplhové lano, na kterém byly pevné uzly, abych se déle udržel ve visu. Uzly byly natolik utažené, že nešly rozvázat. Vzal jsem nůž, lano přeřízl a hodil do kouta…
PŘEČTI SI CELÝ PŘÍBĚH
Cviky
GALERIE
Obrázek 1
Nekontrolujte každý svůj pohyb, dělejte ho správně automaticky
Obrázek 2
„Nejvyšším stupněm dokonalosti je jednoduchost“ Leonardo da Vinci
Obrázek 3
MARRKO by nemělo chybět v „povinné výbavě“ žádné ženy nad 40 let
Obrázek 3
Testování MARRKO CORE v laboratoři biomechaniky Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
Obrázek 3
Evoluci nezastavíš
Obrázek 3
Martin Kofroň – vynálezce a zakladatel cvičebního systému MARRKO CORE
Obrázek 3
Rehabilitace nebo sport? Obojí!
Obrázek 3
MARRKO – nejlepší fitness trenér na cesty
Obrázek 3
Dovolená, dovolená, dovolená – lehčí už to nebude
Obrázek 3
Správná technika je základem všeho
Obrázek 3
Polem nepolem s MARRKO i kolem
Obrázek 3
Ateliér průmyslového designu UMPRUM – 11 designových návrhů pomůcky MARRKO CORE
Obrázek 3
Spolu zvládneme každou výzvu
Obrázek 3
Sedíte hodně? Cvik Marrko a Butterfly je to nejlepší pro Vaše záda
Obrázek 3
Přidejte do svého života úplně nový způsob cvičení a rehabilitace
Obrázek 3
Detailní návod na cvičení je součástí každého balení
Obrázek 3
Seminář o MARRKO CORE ve Fakultní nemocnici Brno
Obrázek 3
Díky nastavení zátěže ve čtyřech stupních hmotnosti lze postupně zvyšovat koordinačně-silovou funkční rezervu
Obrázek 3
MARRKO a běh, každodenní rutina
FAQ
Zvládnu cvičení s MARRKO CORE?

Cvičení s MARRKO CORE není nijak náročné. Jde prakticky jen o koordinaci pohybů a zvládnutí správné techniky. V počátcích doporučujeme prostudovat si manuál, cvičit zcela bez závaží a učit se cviky postupně. Dále pro začátek určitě pomohou i instruktážní videa, která jsou k shlédnutí na našem youtube kanálu MARRKO CORE - YouTube .

V případě jakýchkoliv potíží pak bude možné zúčastnit se základního kurzu pod vedením odborného trenéra, který Vás vše potřebné naučí. Kurzy budou postupně rozšiřovány do několika větších měst v rámci ČR.

Když začínáte s cvičením, je dobré dodržovat pořadí cviků dle přiloženého manuálu.

Cvik MARRKO je základním a v podstatě nejdůležitějším cvikem, který je velmi přínosný jak v rehabilitaci, sportu, tak i při formování postavy. Směr pohybu REVERSE u cviku MARRKO se může jevit náročnější na koordinaci pohybu vzhledem k tomu, že jde o pohyb v opačném směru.

Cvik BUTTERFLY je důležitý především pro ty, kteří mají sedavé zaměstnání. Lze ho cvičit v kleče, čímž není třeba mít tolik prostoru nad sebou a také je možné cvičit s rukama před obličejem (nemusí být natažené), vždy za dodržení úklonu doleva doprava.

Cviky WOPS a CORE procvičují svalstvo, které má za úkol brzdit rotační pohyb trupu (toto svalstvo je důležité, aby nedošlo k přetočení trupu a následnému výhřezu ploténky).

Cvik IRONARM, je velmi vhodný k posílení svalstva, např. pro ty, kteří často jednostranně zatěžují trup těla (potřebují posílit stabilizační řetězce levé nebo pravé strany trupu).

Pravděpodobně nejnáročnějším cvikem je TORNADO, který se doporučuje cvičit až po úplném zvládnutí správné techniky předchozích cviků.

Jak si nastavit cvičební plán s MARRKO CORE?

Nastavení cvičebního plánu je v případě MARRKO CORE velmi individuální a proto také nikde nenajdete plán nastavený přímo od nás. Záleží na tom, zda cvičíme v rámci rehabilitace nebo v rámci fitness.

V případě rehabilitačního cvičení je vhodné konzultovat cvičení s vlastním fyzioterapeutem, případně odborníkem, který přesně zná Vaši konkrétní a aktuální diagnózu.

Důležité je zároveň dbát na vlastní pocity při cvičení (poslouchat tělo), tedy jaké svaly a jak intenzivně při pohybu pracují, které části těla jsou zatuhlé, zdali je to vpravo nebo vlevo, jak se cítíte během cvičení a po něm, atd.

U cvičebně rehabilitačního systému MARRKO CORE jde o cvičení s časovou výdrží, to znamená, že jednotlivé cviky cvičíme v takové délce, dokud dokážeme pohyb provádět správně.

Při rehabilitačním cvičení se snažíme cvičit pravidelně s podobnými časy.

Při sportovním cvičení můžeme časy postupně prodlužovat.

Při formování postavy hraje roli čas a tak zvolíme nízkou hmotnost a intenzitu cvičení, abychom dokázali u jednodušších cviků (MARRKO, WOPS, CORE) cvičit delší intervaly.

Po zvládnutí techniky jednotlivých cviků můžete přejít k sestavení cvičebního plánu.

Pro progres (pokrok) ve cvičení si zřiďte deníček, nebo tabulku v excelu a rozepište si jednotlivé cviky MARRKO, BUTTERFLY, CORE atd. a k nim si každý trénink pište datum a čas, který jste u jednotlivých cviků odcvičili. Zjistíte tak svůj pokrok a pravidelnost ve cvičení. Poznamenávejte si poznatky ve vnímavosti těla na cvičení (procítění svalů, kdy nastala první úleva od bolesti, kdy bolesti ustoupily úplně, kdy se cvičeni promítlo do sportovního výkonu, nebo úbytek centimetrů v pase, atd.).

Příklad:

Cvik Směr pohybu Směr pohybu
MARRKO BASIC (dopředu) REVERSE (dozadu)
27.5.2024 - 3min 27.5.2024 - 3min
28.5.2024 - 5min 28.5.2024 - 5min
29.5.2024 - volno
 
BUTTERFLY BASIC REVERSE
27.5.2024 - 1min 27.5.2024 - 1min
28.5.2024 - 50s 28.5.2024 - 50s
29.5.2024 - volno
 
CORE CLOCK (doprava) UNCLOCK (doleva)
27.5.2024 - 50s 27.5.2024 - 50s
28.5.2024 - 1min 28.5.2024 - 1min
29.5.2024 - volno
 
POZNÁMKA: 27.5.2024 pas 70cm, před cvičením ztuhlost zad v bederní oblasti, po cvičení úleva. Příjemné pálení svalů ramen.
28.5.2024 cítím únavu ramen (po cviku IRONARM) příště ubrat 10 sekund
29.5.2024 odpočinek

Vidíte, že sestavit jednoduchý cvičební plán není zase taková věda. Důležité je vnímat tělo a přizpůsobit mu cvičení. Nikde není psáno, že musíte cvičit všechny cviky každý den, pokud Vám některý cvik nevyhovuje, cvičte ho jen občas, nebo ho vyřaďte. Důležité je, aby Vás cvičení bavilo a měli jste dobrý pocit, že děláte pro tělo něco přínosného. Věřte, že se Vám tato investice do zdraví mnohokrát vrátí.

Bolí mě záda, jak mám cvičit?

V případě bolestí, pooperačních či poúrazových stavů vždy doporučujeme cvičení konzultovat s Vaším fyzioterapeutem či ošetřujícím lékařem, který zná konkrétní anamnéznu Vašich potíží. MARRKO CORE bylo vymyšleno za účelem odstranění bolestí zad a mnoho lidí dosahuje výsledků velmi rychle. S přihlédnutím k vlastnímu zdravotnímu stavu a obtížím doporučujeme začínat s cvikem MARRKO a cvičit s nízkou hmotností, intenzitou pohybu a rotací trupu max 10° doleva a doprava. Vyzkoušejte, zda Vám více vyhovuje cvičit zcela bez závaží, nebo s 1 závažím a po čase (cca po měsíci) vyzkoušet cvičení se 2 či se všemi 3 závažími.

Hmotnost (počet vložených závaží), rozsah pohybu (rotace trupu max. 10° doleva a 10° doprava u cviku Marrko a Wops), intenzita pohybu (rychlost jakou cvik provádíte).

Jak často mám cvičit s MARRKO CORE?

Zde je třeba rozlišovat, zda cvičíme v rámci rehabilitace, pro zlepšení sportovní kondice a nebo za účelem zformování postavy. Při rehabilitačním cvičení doporučujeme zpočátku maximálně 5 – 10 minut cvičení 2x denně, dopoledne a v podvečer. Postupně lze dobu cvičení zvyšovat.

Sportovci si obvykle dobu cvičení nastaví sami dle svých možností, kondice a konkrétní záležitosti, kterou chtějí ve sportu řešit (zvýšení výkonu, eliminace svalových dysbalancí atd.) V průměru jde o 20 min cvičení, 2x denně.

Pokud chceme formovat postavu a zeštíhlit pas, je vhodné sestavit si plán tak, aby nás cvičení především bavilo, doplnit cvičení vhodným způsobem stravování a zdravou životosprávou a cvičit pravidelně. Všeobecně se říká, že ke spalování tuků dochází po 20 min cvičení. Takže se dá říct, že formování postavy je především o kázni jak ve cvičení, tak stravě. Zároveň musíme k výkonu i adekvátně odpočívat.

Je MARRKO CORE vhodné pro lidi s obtížemi meziobratlových plotének?

V případě bolestí, pooperačních či poúrazových stavů vždy doporučujeme cvičení konzultovat s Vaším fyzioterapeutem či ošetřujícím lékařem, který zná konkrétní anamnézu Vašich potíží.

S přihlédnutím k vlastnímu zdravotnímu stavu a obtížím doporučujeme začínat s cvikem MARRKO a cvičit s nízkou hmotností, intenzitou pohybu a rotací trupu max 10° doleva a doprava. Vyzkoušejte, zda Vám více vyhovuje cvičit zcela bez závaží, nebo s 1 závažím a po čase (cca po měsíci) vyzkoušejte cvičení se 2 či se všemi 3 závažími.

Lidé s obtížemi meziobratlových plotének mají obvykle ochablé svalstvo rotátorů trupu, proto by měli s cvičením začínat opravdu velmi opatrně, ale rozhodně se mu nevyhýbat.

Cvičebně rehabilitační systém MARRKO CORE posiluje a protahuje svalstvo hlubokého stabilizačního systému páteře, který je velmi důležitý pro správnou svalovou souhru celého těla.

Hmotnost (počet vložených závaží), rozsah pohybu (rotace trupu max. 10° doleva a 10° doprava u cviku Marrko a Wops), intenzita pohybu (rychlost jakou cvik provádíte).

Je možné si u MARRKO CORE zkrátit lano podle sebe?

Empirickým výzkumem byla zjištěna optimální délka lana, na které závisí účinnost a optimální působení odstředivé síly na tělo. Zkrácením lana dochází k rapidnímu snížení účinků a zrychlení pohybu, který není při cvičení příjemný.

Zkracovač lana používáme pouze v některých polohách vycházejících z vývojové kineziologie, kdy pomůcka MARRKO CORE napomáhá ke správnému aktivování stabilizačních řetězců ve statických pozicích (na zádech, nízký šikmý sed, vysoký šikmý sed).

Jakými cviky mám začít?

Nejzákladnějšími cviky cvičebního systému MARRKO CORE jsou cviky MARRKO, BUTTERFLY a CORE. Doporučujeme vždy začínat nejprve jedním cvikem (např. MARRKO) a až po jeho úplném zvládnutí přejít k dalšímu. Je důležité dodržovat základní pravidla (nízká hmotnost, intenzita a rozmezí pohybu max 10° doleva 10° doprava). Dále už je na Vás, jaké další cviky zvolíte.

Když začínáte s cvičením, je dobré dodržovat pořadí cviků dle přiloženého manuálu.

Cvik MARRKO je základním a v podstatě nejdůležitějším cvikem, který je velmi přínosný jak v rehabilitaci, sportu, tak i při formování postavy. Směr pohybu REVERSE (dozadu) u cviku MARRKO se může jevit náročnější na koordinaci pohybu vzhledem k tomu, že jde o pohyb v opačném směru.

Cvik BUTTERFLY je důležitý především pro ty, kteří mají sedavé zaměstnání. Lze ho cvičit v kleče, čímž není třeba mít tolik prostoru nad sebou a také je možné cvičit s rukama před obličejem (nemusí být natažené), vždy za dodržení úklonu doleva doprava.

Cviky WOPS a CORE procvičuje svalstvo, které má za úkol zastavit rotační pohyb trupu v krajních pozicích (toto svalstvo je důležité aby nedošlo k "přetočení" trupu a následnému výhřezu ploténky)

Cvik IRONARM, je velmi vhodný k posílení svalstva, např. pro ty, kteří často jednostranně zatěžují trup těla (potřebují posílit stabilizační řetězce levé nebo pravé strany trupu).

Pravděpodobně nejnáročnějším cvikem je TORNADO, který se doporučuje cvičit až po úplném zvládnutí správné techniky předchozích cviků.

Kolik prostoru potřebuji na cvičení s MARRKO CORE?

Prostor pro cvičení se přibližuje tomu, který potřebujete při skákání přes švihadlo. V průměru jde o cca. 2 x 2 metry. S prostorem nad hlavou je třeba počítat při cviku BUTTERFLY, ten lze ale cvičit i v kleče a tím se potřebný prostor výrazně zmenší. Na počátcích cvičení je lepší větší prostor ke cvičení, až do doby, než dojde k úplnému zvládnutí správné techniky cvičení a odpadnou obavy o to, zda kolem sebe něco nerozbijete. Vhodné je také cvičení venku na čerstvém vzduchu, např. v parku a podobně.

Na vašem soukromí nám záleží
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Povolit všeNepovolovat cookies